Dòng Nội dung
1
Cẩm nang Kết cấu xây dựng / Bùi Đức Tiển
Hà Nội : Xây dựng, 2013
257 tr. ; Minh họa 17 cm :


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Kết cấu xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
200 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)