Dòng Nội dung
1
Định giá tài sản / Mai Huệ Thu

146 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Hà Nội : Tài chính, 2011
315tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Hà Nội : Tài chính, 2011
315tr. ; 24cm.


Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
246 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

5
Tuyển tập phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia / Đoàn Văn Trường
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
424 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu lý luận chung về tài sản vô hình; thực trạng việc xác định giá trị tài sản vô hình ở nước ta và một số nước trên thế giới. Trình bày các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia.
Tài liệu số:1