Dòng Nội dung
1
Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Hà Nội : Tài chính, 2011
315tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Hà Nội : Tài chính, 2011
315tr. ; 24cm.


Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
246 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1