Dòng Nội dung
1
Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 25 mạch điện thông minh : Chuyên về Tự động hóa ngôi nhà / Trần Thế San, Trần Khánh Thành
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
166 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 49 mạch điện thông minh : Chuyên về Năng lượng mặt trời / Trần Thế San, Trần Khánh Thành
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011
174 tr. : minh họa ; 24cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 57 mạch điện thông minh : Chuyên về Khuếch đại thuật toán / Trần Thế San, Tăng Văn Mùi
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
238 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)