Dòng Nội dung
1
201 câu trả lời hay nhất trong phỏng vấn tuyển dụng / Phạm Nguyễn
Đồng Nai : NXB. Đồng Nai, 1998
288 tr. ; 18 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
4 phong cách làm việc / Robert Bolton, Dorothy Grover Bolton; Thanh Hương, Thanh Ngân dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
374 tr. ; 21 cm

Cách thức tạo dựng các mối quan hệ đạt hiệu quả cao nhất theo tích cách cá nhân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
50 quy tắc vàng kiểm soát xung đột / Latifa Gallo: Trần Thị Khánh Vân dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

4
50 quy tắc vàng nghệ thuật đàm phán / Jean Paul Guedj Đoàn Hương Giang dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

5
50 quy tắc vàng nghệ thuật quản lý / Jean Paul Guedj: Trần Thị Khánh Vân dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. ; 17cm.


Đầu mục:3