Dòng Nội dung
1
Bản lĩnh doanh nhân : Gieo hạt giống thành công / John Forbat; Mai Hường dịch
Hà Nội : Kinh tế quốc dân, Công ty CP Sách Thái Hà, 2011
203 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
3
Năm nhân tố vàng cho người thành đạt / Lý Tiễn; Cao Kiến Sơn dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011
tr. : Hình vẽ, bảng ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)