Dòng Nội dung
1
Bách khoa thư Hà Nội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội: Đinh Hạnh...{ và các tác giả} Tập 5, Kinh tế /
Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2008
529tr. ; 27cm.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005
584tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
264tr. ; 21cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đầu mục:78 (Lượt lưu thông:117) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, Phạm Thị Bích Ngọc
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
279 tr. ; 21 cm.


Tài liệu số:1

5
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Học viện tài chính; Phạm Văn Liên
Hà Nội : Tài chính, 2009
389tr. ; 24cm.
Học viện tài chính

Đầu mục:183 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)