Dòng Nội dung
1
36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp / Tôn Đào Nhiên; Hồ Ngọc Minh dịch
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
431 tr. ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
50 công ty làm thay đổi thế giới / Howard Rothman; Cao Xuân Việt Khương, Vương Bảo Long biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009
391 tr. : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
4
5
Giáo trình khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016
741 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)