Dòng Nội dung
1
50 quy tắc vàng nghệ thuật quản lý / Jean Paul Guedj: Trần Thị Khánh Vân dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. ; 17cm.


Đầu mục:3

2
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án / Bùi Ngọc Toàn
Hà Nội : Xây dựng, 2011
278tr. ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
199tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)