Dòng Nội dung
1
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
199tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)