Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật điện / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
104tr. ; 24cm.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đầu mục:146 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình kỹ thuật điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
242tr. ; 24cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:4
3
Kĩ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
188tr. ; 27cm.


Đầu mục:4

4
Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào (Chủ biên); Lê Văn Doanh
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
188tr. ; 27cm.


Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Kỹ thuật điện / Lý thuyết, bài tập cho đáp số, bài tập giải sẵn, bài tập trắc nghiệm Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
332tr. ; 27cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)