Dòng Nội dung
1
Giáo trình cấu trúc máy tính / Sự tương đương logic của phần cứng và phần mềm Tống Văn On :
Hà Nội : Lao động xã hội, 2007
554tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
412tr. ; 24cm.


Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI : Tin học và đời sống. Tống Văn On Tập 1 /
TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2007
317tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI : Tin học và đời sống. Tống Văn On Tập 3 /
TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008
356tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)