Dòng Nội dung
1
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Trường Cao Đẳng công Nghiệp Việt - Hung, Nguyễn Thị Thu Thủy
Hà Nội : Lao động, 2008
135tr. ; 21cm.
Trường Cao Đẳng công Nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:138 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình cơ sở ngôn ngữ học / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2008
188tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:395 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình cơ sở ngôn ngữ học / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2008
188tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình cơ sở ngôn ngữ học / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Lê Thị Thanh Hoa
Hà Nội : Lao động, 2009
214tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:149 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình công nghệ đa phương tiện / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Vũ Hùng Cường
Hà Nội : Lao động, 2009
111tr. ; 27cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:203 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)