Dòng Nội dung
1
Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử / Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2004
318 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
3
Cẩm nang xử lý sự cố điện điện tử / Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001
320tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2001, 2006
256 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 23 mạch điện thông minh : Chuyên về Điều khiển tự động / Trần Thế San, Châu Ngọc Thạch
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
165 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)