Dòng Nội dung
1
Bài giảng đô thị hóa và phát triển / Nguyễn Hữu Đoàn: Nguyễn Kim Hoàng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2019
317tr. ; 24cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:4

2
Bài giảng văn hóa kinh doanh / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn văn hóa kinh doanh; Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2008
435tr. ; 24cm.


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập kinh tế vĩ mô I / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
Hà Nội : Lao động, 2007
159tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:37 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập kinh tế vĩ mô I / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
Hà Nội : Lao động, 2006
159tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập xác suất và thống kê toán / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Cao Văn chủ biên
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2006
258tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:185 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)