Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
207tr. ; 24cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)