Dòng Nội dung
1
Bài tập thống kê / Đặng Hùng Thắng
Hà Nội : Giáo dục, 2017
191tr. ; 20cm.


Đầu mục:4

2
Thống kê và ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
275tr. ; 20cm.


Đầu mục:4