Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
280 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
267 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài tập xử lý số tín hiệu - Phương pháp truyền thống kết hợp với MATLAB : 559 bài tập giải sẵn. Tập 1 / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
399 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập xử lý số tín hiệu - Phương pháp truyền thống kết hợp với MATLAB : 559 bài tập giải sẵn. Tập 2 / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
487 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
311 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)