Dòng Nội dung
1
Giao diện người và máy (HMI) với S7 và Intouch / Lê Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2013
303 : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Điện tử cơ bản / Trần Thu Hà (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
642 tr. : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Kỹ thuật lạnh đại cương / Trần Đức Ba và các tác giả khác
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
424 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4