Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills / Ngô Kim Thanh, Nguyễn Thị Hoài Dung
Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2012
519tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
685tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
715tr. ; 24cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Giáo trình Quản trị doanh nghiệp / Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh
Hà Nội 2008
407tr. ; 24cm.


Đầu mục:181 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)