Dòng Nội dung
1
Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / Hứa Thùy Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
299tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
199tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)