Dòng Nội dung
1
Chất kết dính vô cơ / Vũ Đình Đấu, Bùi Danh Đại
Hà Nội : Xây dựng, 2012
276 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng / Vũ Đình Đấu
Hà Nội : Xây dựng, 2010
310 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)