Dòng Nội dung
1
Bạn thông minh hơn bạn nghĩ / Thmas Armstrong: Thu Trang, Ngọc Bình, Hoàng Thái dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2017
328tr. ; 20cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

2
Đa trí tuệ trong lớp học : Multiple Intelligences In The Classroom / Armstrong Thomas, Lê Quang Long. dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
244tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đa trí tuệ trong lớp học : / Thomas Armstrong: Lê Quang Long. dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
244tr. ; 24cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)