Vi điện tử số. Tập 1 / Nguyễn Quốc Trung
12-09-2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Từ điển sửa chữa thực hành kỹ nghệ lạnh. Tập 1 / Trần Văn Hải
12-09-2018
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)
Tính toán thiết kế hệ thống phân phối truyền tải điện / Nguyễn Văn Tuệ
12-09-2018
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Thực hành tính toán gia công bánh răng - ren vít / Nguyễn Ngọc Phương, Trần Thế San
12-09-2018
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền / Thái Hồng Nhị, Phạm Văn Bình, Nguyễn Đăng Tiến
12-09-2018
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Xử lý số tín hiệu : Lý thuyết và bài tập giải sẵn với MATLAB. Tập 2 / Hồ Văn Sung
12-09-2018
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Thực hành cơ khí tiện - phay - bào - mài / Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng
12-09-2018
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)
Thực hành viễn thám / Lê Văn Trung (chủ biên), Lâm Đạo Nguyên, Phạm Bách Việt
12-09-2018
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)