• Giáo trình
  • 621.815 L8111
    Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy /
DDC 621.815
Tác giả CN Nguyễn, Đắc Lộc
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy / Nguyễn Đắc Lộc (Chủ biên); Lưu Văn Nhang
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 350tr. ; 27cm.
Tác giả(bs) CN Lưu, Văn Nhang
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(30): 10203435-62, 10236137-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011070
0021
004CD117FDE-4CE6-4FEF-8CEC-439652D23EDF
005201807111034
008 2009
0091 0
020 |c88.000VND
039|a20180711103429|bhuentm|c20171227170616|dhuentm|y20171024095836|znganpt
041 |avie
044 |avm
082 |a621.815|bL8111
100 |aNguyễn, Đắc Lộc
245 |aHướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy / |cNguyễn Đắc Lộc (Chủ biên); Lưu Văn Nhang
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a350tr. ; |c27cm.
700 |aLưu, Văn Nhang
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(30): 10203435-62, 10236137-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/huongdanthietkedoancongnghechetaomaythumbimage.jpg
890|a30|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10203435 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 1
2 10203436 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 2
3 10203437 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 3
4 10203438 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 4
5 10203439 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 5
6 10203440 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 6
7 10203441 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 7
8 10203442 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 8
9 10203443 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 9
10 10203444 TVTT_Kho sách T9 621.815 L8111 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment