DDC 621.902
Tác giả CN Trần, Văn Địch
Nhan đề Atlas đồ gá / Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 252tr. ; 27cm.
Phụ chú Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Từ khóa tự do Đồ gá
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Cơ khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(86): 10203525-604, 10236140-5
000 00000nfm#a2200000ui#4500
0011072
0021
00429CB623B-9831-45C0-9878-7E66053A4256
005201807171626
008 2010
0091 0
020 |c76.000VND
039|a20180717162607|bvandtq|c20180710085100|dhuentm|y20171024102840|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.902|bT685D
100 |aTrần, Văn Địch
245 |aAtlas đồ gá / |cTrần Văn Địch
250 |aIn lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a252tr. ; |c27cm.
500|aGiáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
653|aĐồ gá
653|aAtlas
653|aCơ khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(86): 10203525-604, 10236140-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/atdogathumbimage.jpg
890|a86|b34
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10203573 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 49
2 10203574 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 50
3 10203575 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 51
4 10203576 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 52
5 10203577 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 53
6 10203578 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 54
7 10203579 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 55
8 10203580 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 56
9 10203581 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 57
10 10203582 TVTT_Kho sách T9 621.902 D546 Giáo trình 58

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment