DDC 621.31 D211
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Nhan đề Lý thuyết, bài tập cho đáp số, bài tập giải sẵn, bài tập trắc nghiệm
Lần xuất bản In lần thứ 14 có sữa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 332tr. ; 27cm.
Phụ chú Sách giáo trình cho các trường đại học
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(15): 10203619-31, 10208210, 10236630
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0011074
0021
004D763598F-1D13-42DE-93D8-4C971A390291
005201806151047
008 2008
0091 0
020 |c42.000VND
039|a20180615104726|bhuentm|c20180615104652|dhuentm|y20171024111823|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bD211
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
245|bLý thuyết, bài tập cho đáp số, bài tập giải sẵn, bài tập trắc nghiệm
250 |aIn lần thứ 14 có sữa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a332tr. ; |c27cm.
500|aSách giáo trình cho các trường đại học
653 |aMáy điện
653 |aĐiện tử công suất
653 |aMạch điện
653 |aKỹ thuật điện
700 |aLê, Văn Doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(15): 10203619-31, 10208210, 10236630
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuatdien2008thumbimage.jpg
890|a15|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236630 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 14
2 10203619 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 1
3 10203620 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 2
4 10203621 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 3
5 10203622 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 4
6 10203623 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 5
7 10203624 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 6
8 10203625 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 7 Hạn trả:30-08-2023
9 10203626 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 8
10 10203627 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment