DDC 621.31
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Nhan đề Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
Lần xuất bản In lần thứ 16 có sữa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 332tr. ; 27cm.
Phụ chú Sách giáo trình cho các trường đại học
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(63): 10203687-730, 10206224-5, 10215307-8, 10217000-8, 10218760-2, 10236626-7, 10237822
000 00000ntm#a2200000ui#4500
0011076
0021
0047507ABA4-7C60-431A-A3AE-5992EDD73960
005201806151049
008 2010
0091 0
020 |c53.000VND
039|a20180615104919|bhuentm|c20171215093638|dlinhntu|y20171024140915|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bD211
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
245|bLý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
250 |aIn lần thứ 16 có sữa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a332tr. ; |c27cm.
500|aSách giáo trình cho các trường đại học
653 |aMáy điện
653 |aĐiện tử công suất
653 |aMạch điện
653 |aKỹ thuật điện
700 |aLê, Văn Doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(63): 10203687-730, 10206224-5, 10215307-8, 10217000-8, 10218760-2, 10236626-7, 10237822
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuatdien2010thumbimage.jpg
890|b53|a63
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10203715 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 29 Hạn trả:13-02-2018
2 10217006 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 51 Hạn trả:12-09-2019
3 10203702 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 16 Hạn trả:12-09-2019
4 10203722 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 36 Hạn trả:16-09-2019
5 10203716 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 30 Hạn trả:17-09-2019
6 10203723 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 37 Hạn trả:20-09-2019
7 10203697 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 11 Hạn trả:01-10-2019
8 10206225 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 61 Hạn trả:01-10-2019
9 10203729 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 43 Hạn trả:01-10-2019
10 10203718 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 32 Hạn trả:01-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment