DDC 004 G434
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nhập môn tin học : Tổng quan về hệ thống máy tính. Hệ điều hành Windows 7. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. Microsoft Powerpoint 2010. Internet và các dịch vụ. Phụ lục - Hướng dẫn đánh máy / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 162tr. ; 24cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Nhập môn tin học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(251): 10203731-80, 10205834, 10205836-7, 10205857, 1021530, 10215300-1, 10215304-5, 10218773-93, 10219142-291, 10227735, 10236635-8, 10237082-97
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011077
0021
00494DE0B09-1353-4D45-B937-21C51C612E4A
005201805301105
008 2011
0091 0
020 |c(25.000)VND
039|a20180530110530|bhuentm|c20171227140414|dhuentm|y20171024144838|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a004|bG434
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nhập môn tin học : |bTổng quan về hệ thống máy tính. Hệ điều hành Windows 7. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. Microsoft Powerpoint 2010. Internet và các dịch vụ. Phụ lục - Hướng dẫn đánh máy / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2011
300 |a162tr. ; |c24cm.
500|aLưu hành nội bộ
653|aTin học
653|aNhập môn tin học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(251): 10203731-80, 10205834, 10205836-7, 10205857, 1021530, 10215300-1, 10215304-5, 10218773-93, 10219142-291, 10227735, 10236635-8, 10237082-97
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a251|b430|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236635 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 222
2 10236636 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 223
3 10236637 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 224
4 10236638 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 225
5 10203731 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 1
6 10203732 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 2
7 10203733 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 3 Hạn trả:16-02-2018
8 10203734 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 4 Hạn trả:16-02-2018
9 10203735 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 5
10 10203736 TVTT_Kho sách T9 004 G434 Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment