DDC 004
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Bài tập nhập môn tin học : / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 62tr. ; 24cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(220): 10203881-930, 10205835, 10219292-441, 10236639-49, 10237098-105
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011078
0021
004B5B3960D-F2A8-4842-84AD-840554087250
005201805301026
008 2011
0091 0
020 |c(13.000)VND
039|a20180530102622|bhuentm|c20171227140329|dhuentm|y20171024145614|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a004|bB152
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aBài tập nhập môn tin học : / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2011
300 |a62tr. ; |c24cm.
500|aLưu hành nội bộ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(220): 10203881-930, 10205835, 10219292-441, 10236639-49, 10237098-105
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/baitapnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a220|b344|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236639 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 201 Hạn trả:30-08-2019
2 10236640 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 202 Hạn trả:04-01-2019
3 10236641 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 203 Hạn trả:16-08-2019
4 10236642 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 204
5 10236643 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 205 Hạn trả:04-01-2019
6 10236644 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 206 Hạn trả:04-01-2019
7 10236645 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 207 Hạn trả:29-08-2019
8 10236646 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 208 Hạn trả:23-07-2019
9 10236647 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 209 Hạn trả:04-01-2019
10 10236648 TVTT_Kho sách T9 004 B152 Giáo trình 210 Hạn trả:04-01-2019
Comment