• Giáo trình
  • 335.4 G434T
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin /
DDC 335.4
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2013
Mô tả vật lý 490tr. ; 21cm.
Phụ chú Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - LêNin
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Triết học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(145): 10204225-74, 10206943-7032, 10226899-900, 10236658, 10237622-3
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0011083
0021
0048D09FDAB-5B8D-4EC2-B824-A89B788CB413
005201806010926
008 2013
0091 0
020 |cVND
039|a20180601092637|bhuentm|c20180312151117|dlinhntu|y20171025154110|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4|bG434T
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
250 |aTái bản có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2013
300 |a490tr. ; |c21cm.
500|aDành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChủ nghĩa Mác - LêNin
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTriết học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(145): 10204225-74, 10206943-7032, 10226899-900, 10236658, 10237622-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaotrinhnguyenlycobanmaclenin490trangthumbimage.jpg
890|a145|b215
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10206943 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 51
2 10206944 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 52 Hạn trả:05-01-2018
3 10206945 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 53 Hạn trả:06-01-2018
4 10206946 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 54
5 10206947 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 55 Hạn trả:07-01-2019
6 10206948 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 56 Hạn trả:07-01-2019
7 10206949 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 57 Hạn trả:01-01-2018
8 10206950 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 58 Hạn trả:19-11-2018
9 10206951 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 59
10 10206952 TVTT_Kho sách T9 335.4 G434 Giáo trình 60

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment