• Giáo trình
  • 335.5 G434T
    Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335.5
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và Đào tạo
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 290tr. ; 21cm.
Phụ chú Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chính trị
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(143): 10204413-62, 10216561-610, 10221331-66, 10226869-74, 10236331
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011091
0021
0047939E7CD-1498-4B72-A202-DC0C85EDC664
005201806050919
008 2010
0091 0
020 |c20.500VND
039|a20180605092001|bhuentm|c20171225152613|dhuentm|y20171026144105|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a335.5|bG434T
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / |cBộ giáo dục và Đào tạo
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a290tr. ; |c21cm.
500|aDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChính trị
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(143): 10204413-62, 10216561-610, 10221331-66, 10226869-74, 10236331
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/giaotrinhtutuonghochiminh2010thumbimage.jpg
890|a143|b162
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236331 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 143
2 10204413 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 1
3 10204414 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 2
4 10204415 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 3
5 10204416 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 4
6 10204417 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 5
7 10204418 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 6
8 10204419 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 7
9 10204420 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 8
10 10204421 TVTT_Kho sách T9 335.5 G434T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment