DDC 951
Tác giả CN Nguyễn, Gia Phu
Nhan đề Lịch sử Trung Quốc / Nguyễn Gia Phú; Nguyễn Huy Quý
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 411tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lịch sử Trung Quốc
Từ khóa tự do Truyện lịch sử
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237753
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111083
00212
004B9E03B0F-8CE6-4B62-8D8F-3CF0910EC70E
005201810241026
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c42.000
039|a20181024102618|bhuentm|c20181023151900|dhuentm|y20181023151748|zhuentm
082 |bN4994P|a951
100 |aNguyễn, Gia Phu
245 |aLịch sử Trung Quốc / |cNguyễn Gia Phú; Nguyễn Huy Quý
250 |aTái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a411tr. ; |c24cm.
653 |aLịch sử Trung Quốc
653 |aTruyện lịch sử
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237753
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/lichsutrungquocnguyengiaphuthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237753 TVTT_Kho sách T9 951 N4994P Tác phẩm văn học 1 Hạn trả:14-01-2019

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment