DDC 680.597
Tác giả CN Vũ, Từ Trang
Nhan đề Nghề cổ đất việt / Vũ Từ Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007
Mô tả vật lý 598tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nghề cổ
Từ khóa tự do Nghề thủ công
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237754
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111084
00212
00463ADDC21-469C-4F20-B606-D2590836B072
005201810241049
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c90.000
039|a20181024104907|bhuentm|y20181023153946|zhuentm
082 |a680.597|bV97T
100 |aVũ, Từ Trang
245 |aNghề cổ đất việt / |cVũ Từ Trang
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2007
300 |a598tr. ; |c19cm.
653 |aViệt Nam
653 |aNghề cổ
653 |aNghề thủ công
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237754
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/ngocodatvietvututrangthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237754 TVTT_Kho sách T9 680.597 V97T Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment