DDC 335.4346
Tác giả CN Phạm, Văn Bính
Nhan đề Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh / Phạm Văn Bính
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 209tr. ; 21cm.
Tùng thư Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tấm gương Hồ Chí Minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10237755-6
000 00000nem#a2200000ui#4500
00111085
0022
00466B2D209-041D-452D-9F57-0D9EE32B5BFD
005201810241109
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c22.000
039|a20181024110955|bhuentm|c20181023155008|dhuentm|y20181023154823|zhuentm
082 |a335.4346|bP491B
100 |aPhạm, Văn Bính
245 |aPhương pháp dân chủ Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Bính
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2008
300 |a209tr. ; |c21cm.
490|aHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTấm gương Hồ Chí Minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10237755-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/phuongphapdanchuhochiminhthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237755 TVTT_Kho sách T9 335.4346 P491B Tác phẩm văn học 1
2 10237756 TVTT_Kho sách T9 335.4346 P491B Tác phẩm văn học 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment