DDC 891.73
Tác giả CN Gorki, Macxim
Nhan đề Những trường đại học của tôi / Macxim Gorki; Trần Khuyến - Cẩm Tiêu dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2007
Mô tả vật lý 191tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học Nga
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237757
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111086
00212
0043DDFF229-8040-4ED2-8E83-AD7BD37BB97C
005201810241029
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c27.000
039|a20181024102949|bhuentm|y20181023155952|zhuentm
082 |a891.73|bM258G
100 |aGorki, Macxim
245 |aNhững trường đại học của tôi / |cMacxim Gorki; Trần Khuyến - Cẩm Tiêu dịch
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2007
300 |a191tr. ; |c21cm.
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học Nga
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237757
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/macximgorkinhungtruongdaihoccuatoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237757 TVTT_Kho sách T9 891.73 M258G Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment