DDC 338.4
Tác giả CN Guidebook, Tourist
Nhan đề Viet Nam / Tourist Guidebook
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viet Nam National, 2008
Mô tả vật lý 560tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Du lịch Viêt Nam
Từ khóa tự do Tuyến đường du lịch
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(7): 10237758-64
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111087
0022
00488DF5024-2A59-4F40-9AAD-03705255FA92
005201810241124
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c75.000
039|a20181024112424|bhuentm|y20181024092834|zhuentm
082 |a338.4|bV6782N
100 |aGuidebook, Tourist
245 |aViet Nam / |cTourist Guidebook
260 |aHà Nội : |bViet Nam National, |c2008
300 |a560tr. ; |c19cm.
653 |aDu lịch Viêt Nam
653 |aTuyến đường du lịch
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(7): 10237758-64
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich/vietnam2008thumbimage.jpg
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237758 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 1
2 10237759 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 2
3 10237760 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 3
4 10237761 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 4
5 10237762 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 5
6 10237763 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 6
7 10237764 TVTT_Kho sách T9 338.4 V6782N Sách tham khảo 7

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment