DDC 808.83
Tác giả CN Nguyễn, Đình Chính
Nhan đề Online Balo : Tiểu thuyết hậu hiện đại / Nguyễn Đình Chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội nhà văn, 2008
Mô tả vật lý 211tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tác phẩm văn học
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(1): 10100578
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111088
00213
00484D0405B-9668-4684-AB60-AD8CAD14BEEE
005201811141043
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c46.000VNĐ
039|a20181114104342|bhuentm|y20181107091312|zvandtq
082 |a808.83|bN4994C
100 |aNguyễn, Đình Chính
245 |aOnline Balo : |bTiểu thuyết hậu hiện đại / |cNguyễn Đình Chính
260 |aHà Nội : |bHội nhà văn, |c2008
300 |a211tr. ; |c21cm.
653 |aTác phẩm văn học
653 |aTiểu thuyết
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(1): 10100578
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/online...balothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100578 TVTT_Thư viện số 808.83 N4994C Câu lạc bộ sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment