• Sách kỹ năng
  • 428 N4994H
    Hách não một nghìn năm trăm từ tiếng Anh /
DDC 428
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hiệp
Nhan đề Hách não một nghìn năm trăm từ tiếng Anh / Nguyễn, Văn Hiệp
Nhan đề khác Hack não 1500 từ tiếng Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 486 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Từ vựng tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng học
Từ khóa tự do Phương pháp học
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00111092
00211
004881EF1CA-16AE-4F40-B972-A32DEFE81EC1
005201811071507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181107150709|blinhntu|y20181107150208|zlinhntu
082 |a428|bN4994H
100 |aNguyễn, Văn Hiệp
245 |aHách não một nghìn năm trăm từ tiếng Anh / |cNguyễn, Văn Hiệp
246|aHack não 1500 từ tiếng Anh
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2018
300 |a486 tr. ; |ccm.
653 |aTừ vựng tiếng Anh
653 |aKỹ năng học
653 |aPhương pháp học
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/hách não 1500 từ tiếng anh_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment