DDC 650.1
Tác giả CN Hajime Suzuki
Nhan đề 5S bí mật thành công từ Nhật Bản / Hajime Suzuki
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do 5S
Từ khóa tự do Bí mật thành công
Từ khóa tự do Nhật Bản
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111094
00211
004944B11EA-C535-4598-A3D4-DBD46343A38D
005201811081035
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20181108103545|zlinhntu
082 |a650.1
100 |aHajime Suzuki
245 |a5S bí mật thành công từ Nhật Bản / |cHajime Suzuki
300 |atr. ; |ccm.
653 |a5S
653 |aBí mật thành công
653 |aNhật Bản
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/5s bí mật thành công từ nhật bản - hajime suzuki_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment