DDC 650.1
Tác giả CN Bùi, Quang Minh
Nhan đề Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Bill Gates
Từ khóa tự do Tập đoàn Microsoft
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111095
00211
00469C6E232-450D-4589-8A1D-B8548D2EC297
005201811081107
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20181108110705|zlinhntu
082 |a650.1
100 |aBùi, Quang Minh
245 |aBí quyết thành công của tập đoàn Microsoft
300 |atr. ; |ccm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aBill Gates
653 |aTập đoàn Microsoft
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/bí quyết thành công của tập đoàn microsoft_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment