DDC 390
Tác giả CN Trương, Thìn
Nhan đề Lên chùa lễ phật / Trương Thìn; Đại Đức Thích Minh Nghiêm; hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 126tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đạo phật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chùa
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237772
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111097
00212
00440BD4385-F6E7-44F5-ACBA-3B12403BCC46
005201811141425
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c25.000
039|a20181114142546|bhuentm|c20181108150601|dhuentm|y20181108150535|zhuentm
082 |a390|bT773T
100 |aTrương, Thìn
245 |aLên chùa lễ phật / |cTrương Thìn; Đại Đức Thích Minh Nghiêm; hiệu đính
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2009
300 |a126tr. ; |c24cm.
653 |aĐạo phật
653 |aViệt Nam
653 |aChùa
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237772
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/lenchualephatthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237772 TVTT_Kho sách T9 390 T773T Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment