DDC 305.895
Tác giả CN Bùi, Thiết
Nhan đề 54 dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác / Bùi Thiết
Lần xuất bản In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2004
Mô tả vật lý 227tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Dân tộc học
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237773
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111098
00212
004E453F76A-F4F4-4576-A4D4-FAC08DA774D2
005201811141045
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c25.000
039|a20181114104542|bhuentm|y20181108151435|zhuentm
082 |a305.895|bB8681T
100 |aBùi, Thiết
245 |a54 dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác / |cBùi Thiết
250 |aIn lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2004
300 |a227tr. ; |c19cm.
653 |aDân tộc học
653 |aViệt Nam
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237773
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich/54dantocvietnamvacactengoikhacthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237773 TVTT_Kho sách T9 305.895 B8681T Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment