• Sách kỹ năng
  • 650.1
    7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ /
DDC 650.1
Tác giả CN Steven S. Little
Nhan đề 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ / Steven S. Little; Phương Thảo, Thanh Hương: dịch
Thông tin xuất bản Lao động - Xã hội, 2011
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111099
00211
0045D76858C-4D43-4964-8AB5-3F0AA16D7EA9
005201811081515
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20181108151545|zlinhntu
082 |a650.1
100 |aSteven S. Little
245 |a7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ / |cSteven S. Little; Phương Thảo, Thanh Hương: dịch
260 |bLao động - Xã hội, |c2011
300 |atr. ; |ccm.
653 |aBí quyết thành công
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
653 |aNguyên tắc
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/7 nguyen tac bat bien de xay dung doanh nghiep nho_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment