DDC 398.209
Tác giả CN Thẩm Định - Chỉnh Lý
Nhan đề Phong tục và lễ nghi cổ truyền Việt Nam / Thẩm Định - Chỉnh Lý; Thượng Tọa Thích Thanh Duệ; Nguyễn Bích Hằng, Lê Thị Uyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2007
Mô tả vật lý 371tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lễ nghi
Từ khóa tự do Phong tục cổ truyền
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Uyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bích Hằng
Tác giả(bs) CN Thượng Tọa, Thích Thanh Duệ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10237774
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111100
00212
004D96573D9-9DEF-4A4B-BA01-063B1606ACEC
005201811141432
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c36.000
039|a20181114143209|bhuentm|y20181108152845|zhuentm
082 |a398.209|bP5661T
100 |aThẩm Định - Chỉnh Lý
245 |aPhong tục và lễ nghi cổ truyền Việt Nam / |cThẩm Định - Chỉnh Lý; Thượng Tọa Thích Thanh Duệ; Nguyễn Bích Hằng, Lê Thị Uyên
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2007
300 |a371tr. ; |c19cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLễ nghi
653 |aPhong tục cổ truyền
700 |aLê, Thị Uyên
700 |aNguyễn, Bích Hằng
700 |aThượng Tọa, Thích Thanh Duệ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10237774
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/phongtuclenghicotruyenvietnamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10237774 TVTT_Kho sách T9 398.209 P5661T Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment