DDC 650.1
Tác giả CN Caspian Words
Nhan đề Mười lời khuyên khởi nghiệp / Caspian Words;Nguyễn Cảnh Bình dịch
Nhan đề khác 10 lời khuyên khởi nghiệp
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111101
00211
004C0B50F01-709F-4112-B425-36A873A57807
005201811081625
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20181108162504|zlinhntu
082 |a650.1
100 |aCaspian Words
245 |aMười lời khuyên khởi nghiệp / |cCaspian Words;Nguyễn Cảnh Bình dịch
246|a10 lời khuyên khởi nghiệp
300 |atr. ; |ccm.
653 |aBí quyết kinh doanh
653 |aKhởi nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/10 loi khuyen khoi nghiep_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment