DDC 808.83
Tác giả CN Kakar, V.N
Nhan đề Sống và suy ngẫm / V.N. Kakar; Việt Khương - Hạnh Nguyên dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả vật lý 175tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tác phẩm văn học
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10230734
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111102
00212
0045C937BC6-BCA9-43D9-ABD7-28482DA7D799
005201811141433
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c25.000
039|a20181114143322|bhuentm|y20181109154209|zhuentm
082 |a808.83|bSo581S
100 |aKakar, V.N
245 |aSống và suy ngẫm / |cV.N. Kakar; Việt Khương - Hạnh Nguyên dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh, |c2008
300 |a175tr. ; |c21cm.
653 |aTác phẩm văn học
653 |aTruyện ngắn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10230734
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/songvasuyngamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10230734 TVTT_Kho sách T9 808.83 So581S Tác phẩm văn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment