DDC 629.234
Nhan đề Giáo trình Công nghệ ô tô : Phần Chẩn đoán ô tô, công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô. Dùng cho trình độ cao đẳng nghề / Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam đồng chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2011
Mô tả vật lý 152 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu tài liệu ghi: Tổng cục dạy nghề. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Khoa Động lực.
Phụ chú Bộ giáo trình gồm 6 cuốn: 1- Phần Động cơ. 2- Phần Nhiên liệu. 3- Phần Điện. 4- Phần Truyền lực. 5- Phần Hệ thống phanh 6- Phần Chẩn đoán ô tô và Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô.
Thuật ngữ chủ đề Ô tô -Công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Ô tô-Sửa chữa
Môn học Cấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
Môn học Lý thuyết ô tô, máy kéo
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Ba
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Tố Như
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024015-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032644-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111233
0022
0044CB82519-3352-410E-B4BE-BCE5F23C0944
005201509161617
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20190104172005|bchiemtt|c20150916161745|dngavt|y20130802093551|zoanhntk
082 |a629.234|bGi 108
245 |aGiáo trình Công nghệ ô tô : |bPhần Chẩn đoán ô tô, công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô. Dùng cho trình độ cao đẳng nghề / |cPhạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam đồng chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2011
300 |a152 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu tài liệu ghi: Tổng cục dạy nghề. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Khoa Động lực.
500|aBộ giáo trình gồm 6 cuốn: 1- Phần Động cơ. 2- Phần Nhiên liệu. 3- Phần Điện. 4- Phần Truyền lực. 5- Phần Hệ thống phanh 6- Phần Chẩn đoán ô tô và Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô.
650 |aÔ tô |xCông nghệ
650 |aÔ tô|xSửa chữa
690 |aCấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
690 |aLý thuyết ô tô, máy kéo
700 |aHoàng Văn Ba
700|aNguyễn Đức Nam
700|aPhạm Tố Như
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024015-7
852|bKho mượn|j(7): 3000032644-50
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhcongngheotophanchandoanoto_phamtonhu/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d6
Comment