DDC 621.381 D6321T
Tác giả CN Đỗ Xuân Thụ
Nhan đề Kĩ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên; [ và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười sáu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 271tr. ; 27cm.
Phụ chú Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện tử
Từ khóa tự do Kỹ thuật xung - số
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Ngành Công nghệ thông tin
Môn học Kỹ thuật điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Nguyên
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Chuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Thuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vũ Sơn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(228): 10201558-66, 10206337-523, 10208049, 10208189, 10209132-3, 10211927, 10216484-504, 10236262, 10237694-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011125
00214
004CB233A12-7297-40F2-AAE9-20BF3FE12DB5
005202210060943
008 2009
0091 0
020 |c40.000VND
039|a20221006094322|blinhntu|c20181218152801|dhuentm|y20171031092941|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bD6321T
100|aĐỗ Xuân Thụ
245 |aKĩ thuật điện tử / |cĐỗ Xuân Thụ chủ biên; [ và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ mười sáu
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a271tr. ; |c27cm.
500|aĐã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật
653 |aKỹ thuật điện tử
653 |aKỹ thuật xung - số
653 |aMạch điện
653 |aKỹ thuật điện
691|aCông nghệ thông tin
692|aKỹ thuật điện tử
700 |aNguyễn, Viết Nguyên
700 |aĐặng, Văn Chuyết
700 |aNguyễn, Đức Thuận
700 |aNguyễn, Vũ Sơn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(228): 10201558-66, 10206337-523, 10208049, 10208189, 10209132-3, 10211927, 10216484-504, 10236262, 10237694-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuatdientu2009thumbimage.jpg
890|a228|b134|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10206337 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 1
2 10206338 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 2
3 10206339 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 3 Hạn trả:01-10-2018
4 10206340 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 4
5 10206341 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 5
6 10206342 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 6
7 10206343 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 7
8 10206344 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 8
9 10206345 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 9
10 10206346 TVTT_Kho sách T9 621.381 D6321T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment