• Giáo trình
  • 621.402 T7721P
    Giáo trình kỹ thuật nhiệt /
DDC 621.402 T7721P
Tác giả CN Trần, Văn Phú
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật nhiệt / Trần Văn Phú
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 319tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động kỹ thuật
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(44): 10207282-325
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011144
0021
0044A622228-C633-4A67-A929-081B44CF8E03
005202005261105
008 2007
0091 0
020 |c37.000VND
039|a20200526110514|blinhntu|c20180618163442|dhuentm|y20171102162041|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.402|bT7721P
100 |aTrần, Văn Phú
245 |aGiáo trình kỹ thuật nhiệt / |cTrần Văn Phú
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a319tr. ; |c24cm.
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt động kỹ thuật
653 |aTruyền nhiệt
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(44): 10207282-325
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/giaotrinhkythuatnhietthumbimage.jpg
890|a44|b102|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10207282 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 1
2 10207283 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 2 Hạn trả:21-10-2024
3 10207284 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 3
4 10207285 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 4 Hạn trả:21-10-2024
5 10207286 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 5 Hạn trả:21-10-2024
6 10207287 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 6
7 10207288 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 7 Hạn trả:21-10-2024
8 10207289 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 8 Hạn trả:21-10-2024
9 10207290 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 9 Hạn trả:25-03-2024
10 10207291 TVTT_Kho sách T9 621.402 T7721P Giáo trình 10
Comment