DDC 621.402 P534D
Tác giả CN Phạm - Lê, Dần
Nhan đề Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt động kỹ thuật
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt năng
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Phú
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(138): 10207503-634, 10212536, 10226061-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011149
0021
004AA7EC8BE-AEFD-494D-A4BA-4743856B8CB7
005201807101102
008 2007
0091 0
020 |c14.500VND
039|a20180710110255|bhuentm|c20171227105011|dhuentm|y20171102165547|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.402|bP534D
100 |aPhạm - Lê, Dần
245 |aCơ sở kỹ thuật nhiệt / |cPhạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a199tr. ; |c21cm.
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt động kỹ thuật
653 |aTruyền nhiệt
653 |aNhiệt năng
700 |aĐặng, Quốc Phú
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(138): 10207503-634, 10212536, 10226061-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/cosokythuatnhietthumbimage.jpg
890|a138|b111|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10212536 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 138
2 10207523 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 21
3 10207524 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 22 Hạn trả:21-10-2024
4 10207525 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 23
5 10207526 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 24
6 10207527 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 25
7 10207528 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 26 Hạn trả:21-10-2024
8 10207529 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 27
9 10207530 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 28
10 10207531 TVTT_Kho sách T9 621.402 P534D Giáo trình 29
Comment